Hoeveel kost het?

Image

De installatiekosten van een pelletkachel of -ketel zijn nog steeds vrij hoog, maar worden gecompenseerd door de prijs van de brandstof. In het Waalse Gewest zijn er subsidies beschikbaar voor de installatie van een biomassakachel of -boiler (zie subsidies in het Waalse Gewest).
Denk eraan dat het toestel zorgvuldig gedimensioneerd moet worden om te voldoen aan je woning en je behoeften.

Pelletprijs context

Als gevolg van de economische en energiecrisis door de oorlog in Oekraïne en de afname van de industriële activiteit na de pandemie van covid19 zijn de grondstofprijzen sterk gestegen, en houtproducten (waaronder pellets) vormden daarop geen uitzondering. Deze situatie is nooit eerder voorgekomen. Vóór 2022 waren de houtbrandstofprijzen zeer stabiel.

Waarom de prijsstijging in 2022 ?

Deze stijging is deels conjunctureel: enerzijds de stijging van de productiekosten die deels verband houdt met de oorlog in Oekraïne (grondstoffen, productieproces, transport, verpakking, enz.) en de daling van het aanbod van brandstoffen op de markt door de moeilijke houtkap en de daling van de industriële activiteit (bron van grondstoffen voor de productie van pellets).
Daartegenover staat een stijging van de consumentenvraag. Na de covid19 -crisis heeft de toename van telewerk de energiebehoeften van huishoudens doen stijgen, en veel huishoudens hebben zich tot houtpellets gewend om hun verwarmingscomfort te verbeteren. Geconfronteerd met de energiecrisis van 2022 en de stijgende elektriciteits- en gasprijzen, wilden consumenten hun huizen verwarmen met goedkopere energie.

Volgens de wet van vraag en aanbod (de vraag is groter dan het aanbod op de markt) is de prijs van houtpellets echter ook sterk gestegen…

Is het rendabel om te verwarmen met pellets ?

Ter informatie,
Het equivalent van 2.000 L stookolie komt overeen met ± 20.000 kW energie (= ± 2 m³ gas = ± 10 - 14 ster houtblokken = ± 4.400 kg pellets = ± 1.560 L propaan).

Valbiom heeft ook de vergelijkende kosten van verwarming met pellets tijdens de energiecrisis van 2022 geanalyseerd: als we rekening houden met de maximumprijzen voor de verschillende soorten brandstof: (rekening houdend met de efficiëntie van de toestellen).

 • Gas: 21,60 cent€/KWh (bij 100% rendement)
 • Stookolie: 15,61 cent€/KWh (90% rendement)
 • Stammen: 10,72 cent€/KWh (75% rendement)
 • Pellets: 16,93 cent€/KWh (bij 90% rendement)

Tijdens de energiecrisis waren pellets goedkoper dan gas en vergelijkbaar met de prijs van stookolie, ondanks hun sterke stijging.

In 2023 daalde de prijs van pellets, zoals te zien is in de onderstaande houtbrandstof prijstracker.

Er is een vergelijking gemaakt van de gemiddelde energieprijzen voor 2023. De goedkoopste energie is als volgt gerangschikt (in oplopende volgorde van prijs) :

 • Houtsnippers: €492/10.000kWh
 • Houtblokken: €833/10.000kWh
 • Stadsgas: €984/10.000kWh
 • Houtpellets in bulk: €990/10.000kWh
 • Propaangas: €1005/10.000kWh
 • Houtpellets in zakken: €1133/10.000kWh
 • Stookolie: €1203/10.000kWh
 • Geothermische warmtepomp: €1205/10.000kWh
 • Lucht/water-warmtepomp: €1428/10.000kWh
 • Elektriciteit: €3856/10.000kWh
Vergelijking van verwarmingskosten voor een energie-equivalent van 10.000 kWh/jaar, gebaseerd op energiegemiddelden voor 2023.

Toezicht op pelletprijzen

Valbiom houdt elke maand de houtbrandstofprijzen bij - ontdek het.